Trudności związane ze stworzeniem kalkulatora

Nie było łatwo stworzyć kalkulator ubezpieczenia na życie. Głównie dlatego, że do obliczenia wysokości składki potrzebny okazuje się wywiad medyczny, którego nie sposób przeprowadzić drogą online.

Ale znaleziono metodę pośrednią. Polega ona na tym, że osoba zainteresowana zakupem ubezpieczenia na życie wypełnia formularz zgłoszeniowy, który trafia następnie do agentów ubezpieczeniowych z danego regionu. Może ich być maksymalnie trzech – takie rozwiązanie z pewnością jest wygodne dla zainteresowanego, gdyż uniemożliwia zgłaszanie się nieograniczonej liczby agentów.

Agenci na podstawie wstępnych danych weryfikują, czy są w stanie zaoferować atrakcyjną składkę i następnie kontaktują się z zainteresowanym w celu przeprowadzenia wywiadu medycznego. W dużej mierze to od jego wyniku zależy wysokość składki.

Takie rozwiązanie ma zasadniczo same plusy:

  • internauta zgłasza zapotrzebowanie na ubezpieczenie życiowe;
  • zgłasza się do niego niewielka liczba agentów, którzy są pewni, że mogą przedstawić mu dobrą ofertę;
  • unika się przeprowadzenia wywiadu medycznego drogą online, co w polskim prawodawstwie jest wykluczone;
  • takie rozwiązanie jest dobre również dla samego agenta ubezpieczeniowego, który dzięki temu ma łatwość dostępu do nowych klientów.

Czyli wniosek jest jeden – nic, tylko korzystać:)