Jeden z podstawowych podziałów ubezpieczeń na życie to terminowe i bezterminowe. Polisy bezterminowe są zawierane na całe życie – oznacza to, że odszkodowanie zostaje wypłacone tylko po śmierci ubezpieczanej osoby. Ubezpieczenia terminowe zawiera się na określony czas, najczęściej jako ubezpieczenie pod kredyt.

Wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem terminowym zostają dobrze wytłumaczone w artykule Terminowe ubezpieczenie na życie ze strony www.ubezpieczeniezycia.com.pl. Autor porównuje tę polisę do autocasco, tylko że na życie – uważam, że bardzo trafnie! Jeżeli w trakcie trwania polisy terminowej nic Ci się nie stanie, nie masz z tego żadnych korzyści. Płacisz tylko składki. Jeżeli zaś spełni się najgorszy scenariusz, czyli śmierć ubezpieczanego, uposażeni – czyli najczęściej rodzina – dostają odszkodowanie.

Składkę w ubezpieczeniu terminowym uiszcza się jednorazowo lub co roku. Jest ona dużo niższa niż w przypadku ubezpieczenia bezterminowego. Sumę ubezpieczenia można ustalić raz lub indeksować ją co roku – w celu jej urealnienia. Eksperci twierdzą, że bardziej opłacają się polisy z malejącą sumą ubezpieczenia – zwłaszcza, jeśli zawarłeś ubezpieczenie jako zabezpieczenie spłaty rat kredytu.

Parafrazując autora wyżej wymienionego artykułu, przy zakupie ubezpieczenia terminowego warto zwrócić uwagę na:

  • czas, który musi upłynąć, abyśmy mogli wykupić opcje dodatkowe;
  • kiedy ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacić nam odszkodowania;
  • czy można dokonywać zmian w umowie ubezpieczenia;
  • okres ubezpieczenia.

Comments are closed