Z naszych poprzednich artykułów dowiedzieliście się, że wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników. Dzisiaj w kilku punktach odpowiemy na pytanie, jakie kwestie mają na to wpływ.

Przede wszystkim na wysokość składki wpływ ma to, czy polisa jest terminowa, czy bezterminowa. Bezterminowe polisy oczywiście są droższe, ale i kwota wypłaconego świadczenia będzie większa. Jeśli przeżyjemy czas określony w umowie o terminową polisę, nie zostaną nam wypłacone żadne pieniądze.

Na drugim miejscu stoi kwota ubezpieczenia - wypłacana w odszkodowaniu. Bardzo ważny jest też zakres ubezpieczenia, czyli wszystkie wykupione przez Ciebie dodatkowe opcje, takie jak np. ubezpieczenie od kalectwa.

Innym czynnikiem jest wiek i stan zdrowia. Im jesteśmy starsi i bardziej schorowani, tym nasza składka będzie wyższa.

Niższą składkę zapłacą kobiety, ludzie bez nałogów i ci, którzy nie wykonują ryzykownej pracy.

Pamiętaj, żeby dokładnie przeczytać OWU – znajdują się w nim informacje o tym, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że niższa składka nie zawsze oznacza lepsze ubezpieczenie. Owszem, jest to jeden z czynników, który należy wziąć pod uwagę, lecz bardzo często wyższa cena przekłada się na lepszą jakość polisy – tak samo, jak w przypadku każdego innego produktu.

Dzisiejsze oferty agencji ubezpieczeniowych są na tyle różnorodne, że każdy znajdzie taką, która nie nadwyręży zbytnio jego domowego budżetu.


Comments are closed