Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie

ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań. Produkt skierowany jest głównie do osób, którym zależy nie tylko na zabezpieczeniu najbliższych na wypadek swojej śmierci. Ubezpieczenie tego typu umożliwia również gromadzenie kapitału, który może być wykorzystany w przyszłości jako dodatkowe świadczenie emerytalne.

Kup Tanie Ubezpieczenie!

Polisy z rankingubezpieczennazycie.pl tego typu oferują niemal wszystkie towarzystwa. Jaka jest różnica pomiędzy klasycznym ubezpieczeniem na życie, a polisą na dożycie? Standardowe ubezpieczenie chroni i zabezpiecza finansowo rodzinę ubezpieczonego po jego śmierci. Polisa na dożycie, obok klasycznego zabezpieczenia, oferuje również możliwość wypłaty środków po zakończeniu aktywności zawodowej, czyli mniej więcej po ukończeniu 65 roku życia, ale warunek ten można określić indywidualnie. Suma ubezpieczenia może być wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe w całości lub w formie świadczenia miesięcznego, kwartalnego albo półrocznego.

Dodatkową zaletą ubezpieczenia na życie jest fakt, iż na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej wskazany w polisie uposażony otrzyma odszkodowanie równe całości sumy ubezpieczeniowej.